Home » Regels » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Best Fysiek

Op de massagebehandelingen zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden staat beschreven wat Best Fysiek van jou verwacht, maar ook wat je van Best Fysiek mag verwachten.

 1. Definities
  Best Fysiek: sportmassagepraktijk gevestigd te Best en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77006488;
  (Sport-)masseur: Nadia Kooistra-van Dooren, lid en licentiehouder van het NGS onder licentienummer 502513.
  Cliënt: degene aan wie door Best Fysiek een massagebehandeling of advies verleend wordt.
  NGS: het Nederlands Genootschap voor Sportmassage gevestigd te Bilthoven.
 2. Minderjarigen
  De masseur van Best Fysiek behandelt geen cliënten die jonger zijn dan 18 jaar. 
 3. Tarieven
  Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen en typefouten.
 4. Betaling
  Als je nog geen klant bent bij Best Fysiek dan dien je contant te betalen. Mocht je daarna vaker gebruik maken van de diensten van Best Fysiek dan kan betaling door middel van een betaalverzoek via WhatsApp of SMS. 
 5. Intake
  Bij de eerste massagebehandeling vind een korte intake (max. 15 minuten) plaats. In deze intake neemt de masseur een anamnese af en adviseert over de verdere behandeling. Deze intake is kosteloos en gaat niet ten koste van de door jou gereserveerde massage tijd.
 6. Geheimhouding
  Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt verstrekt Best Fysiek geen gegevens aan derden.
 7. Annuleren
  Je kunt een afspraak kosteloos annuleren. Doe dit 24 uur voorafgaand aan de afspraak per mail of Whatsapp. Als je de afspraak in minder dan 24 uur annuleert dan brengt Best Fysiek de kosten van de afspraak bij je in rekening. Je ontvangt dan een factuur met het verzoek binnen 7 dagen te betalen.
 8. Behandeling
  De masseur geeft géén therapeutische behandelingen, alleen vastzittende spieren worden los gemasseerd.
  De masseur geeft géén erotische massages. Indien je hierom verzoekt dan staakt de masseur direct de verdere behandeling en moet je de praktijk verlaten.
 9. Behandeling bij contra-indicaties
  De masseur behoudt zich het recht voor om niet te masseren indien er sprake is van een contra-indicatie of bij twijfel over het bestaan van een contra-indicatie. Bij twijfel dient cliënt zelf een arts, specialist en/of therapeut raad te plegen.
  Vervolgbehandelingen zijn alleen mogelijk indien de behandelend arts, specialist en/of  therapeut hiermee instemt.
  Als je reeds onder behandeling bent van een arts, specialist en/of therapeut dan dien je zelf te overleggen of een massage gegeven mag worden gedurende de behandelperiode.
 10. Behandeling en medicijngebruik
  Als je onder behandeling bent bij een arts, specialist en/of therapeut dan dien je dit voorafgaand aan de massage aan de masseur mede te delen. Ook het gebruik van medicatie dient voorafgaand aan de massage aan de masseur medegedeeld te worden. Het kan zijn dat de massage hierop aangepast moet worden.
 11. Geen therapeut
  De masseur is geen arts en therapeut en is daarom niet bevoegd om diagnose te stellen bij ziekte, blessures of verwondingen. Hiervoor dient cliënt een arts raad te plegen. Een massage is niet bedoeld als alternatief voor medisch advies en/of medische behandeling.
 12. Klachtenregeling
  Mocht de cliënt onverhoopt niet tevreden zijn over de masseur en diens massage behandeling of anderszins niet tevreden zijn dan kan cliënt hiervoor contact opnemen met de masseur. Mochten masseur en cliënt er samen niet uitkomen of als cliënt liever met tussenkomst van een derde zijn of haar klacht kenbaar wil maken dan kan cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het NGS. Kijk voor de actuele gegevens op de website van Best Fysiek onder ‘Klachtenregeling’.
 13. Aansprakelijkheid
  De masseur is niet aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. De masseur is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde inlichtingen dan wel het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
  De masseur is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel voortvloeiende uit of met de gegeven behandeling en/of opvolging van verstrekte adviezen door de masseur.
 14. Wijzigingen
  Het kan zijn dat deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Best Fysiek raadt je daarom aan om regelmatig de Algemene Voorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen. Onder aan de tekst vind je de datum van de laatste wijziging.
 15. Toepasselijk recht
  Het Nederlands recht is van toepassing.

Versie 4 augustus 2020