Home » Regels » Klachtenregeling

Heb je een klacht over de massage?

Als masseur werk ik samen met jou aan je beste fysiek. Dat doe ik vanuit een visie en met een eigen manier van werken. Ik bespreek vooraf met jou je wensen en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ben je toch niet tevreden over de massage, dan hoor ik dat graag van je. Samen kunnen we dan kijken hoe we jouw klacht op kunnen lossen.

Mochten wij er samen niet uitkomen of mocht je het lastig vinden om het gesprek met mij hierover aan te gaan dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS).

Onpartijdige klachtenfunctionaris NGS

De klachtenfunctionaris van het NGS kan je helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van jouw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk. Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over de klachtenfunctionaris

Voor meer informatie over de werkwijze van de klachtenfunctionaris van het NGS, verwijs ik je door naar het onderdeel klachten op de website van het NGS.